Personvernerklæring for Bergenhelg.no

Vi behandler persondata og i denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi behandler dine
opplysninger.


Det er Bergenhelg.no som er behandlingsansvarlig for informasjonen vi samler inn om deg. Vi tar beskyttelse av
dine personopplysninger på alvor og vi sikrer at opplysningene dine behandles i samsvar med loven.


Hvis du ønsker å kontakte oss angående vår behandling av dine opplysninger kan du kontakte oss her:
http://www.bergenhelg.no/kontakt-oss


Behandling av personopplysninger
Personopplysninger er alle former for informasjon som kan brukes for å identifisere deg som enkeltperson.
Typisk informasjon vi samler inn er: En unik ID og tekniske opplysninger om enheten din (datamaskinen,
nettbrettet eller mobiltelefonen), IP-adresse, geografisk plassering og hvilke sider du viser klikker på.


I de tilfeller du gir et eksplisitt samtykke (som for eksempel ved å fylle det ut i et av våre webskjema), kan vi
også behandle navn, e-postadresse, telefonnummer og øvrige opplysninger du gir oss.
Ved å gi oss dine opplysninger bekrefter du at du er over 13 år.


Formålet med behandlingen
Personopplysninger om brukere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere samles inn til følgende formål:


* Behandling av kjøp
* Leveranse og forbedring av våre tjenester og nettsider
* Administrasjon av din relasjon til oss og våre samarbeidspartnere
* Kommunikasjon


Kommunikasjonsdata inkluderer hvilken som helst henvendelse du har sendt oss, uavhengig om det er via et
kontaktskjema på nettsiden vår, e-post, sms, meldinger via sosiale medier eller hvilken som helst annen type
kommunikasjon.


Vi behandler disse opplysningene for å kunne kommunisere med deg, for arkivering og for å kunne behandle
rettslige krav. Vårt lovbaserte grunnlag for å gjøre dette er vår legitime interesse.


Opplysninger som samles inn på nettsiden kan brukes til å identifisere deg som bruker og vise deg de
annonsene som mest sannsynlig vil være relevante for deg basert på hva du har vist interesse for. De kan
brukes til å registrere dine kjøp og betalinger, og til å kunne levere de tjenestene som du har etterspurt, f.eks.
utsending av nyhetsbrev.


Minimering av data
Personopplysningene vi behandler er begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet
inn til. Opplysningene dine vil kun bli brukt til det formålet de er samlet inn til.
Noen personopplysninger kan også reguleres av lovverket eller behovet for å oppfylle en kontrakt eller en
annen juridisk forpliktelse.


Personopplysninger holdes oppdatert
Vi er avhengige av riktige og oppdaterte opplysninger for å kunne tilby våre tjenester.
Vi ber deg derfor ta kontakt dersom opplysningene vi har om deg skulle være uriktige eller utdaterte.


Dersom vi selv blir oppmerksomme på at vi har lagret feil i dine opplysninger vil vi oppdatere dem hos oss og
varsle deg om dette om det skulle være nødvendig.


Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Vi sletter
opplysningene når vi ikke lenger har behandlingsgrunnlag for å beholde dem, eller når vi ikke lenger er pliktig til
dette.


Samtykke
Ditt samtykke til å motta nyhetsbrev er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å benytte en link
du finner i bunn av nyhetsbrevet. Du kan også nå oss via vår kontaktside.


Sikkerhet
Vi tar vår behandlingssikkerhet på alvor og har tatt i bruk de tekniske og organisatoriske tiltakene som vi mener
er nødvendig for å sikre at dine opplysninger ikke blir slettet, offentliggjort eller på annen måte misbrukt.
Opplysningene dine er kun tilgjengelig for våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.
Alle som har tilgang til dine data er bundet av taushetserklæring eller databehandleravtale og skal kun
behandle data på instruksjon fra oss.


Bruk av informasjonskapsler
Vi har en egen side hvor vi gjør rede for vår bruk av informasjonskapsler (cookies), hva som blir samlet inn og til
hvilket formål. Link til denne siden finner du nederst på siden vår.


Dine rettigheter
Du kan når som helst be om å få innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg og hvordan vi behandler
dem. Du har også rett til å korrigere opplysningene, få de utlevert eller å få de slettet.
Du kan også velge å begrense hvilke opplysninger vi kan behandler om deg.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt oss.


Dersom du ber om innsyn må vi bekrefte din identitet for å kunne utlevere opplysningene.
Dette for å sikre at vi utleverer opplysningen til rette vedkommende. Tilgangen til dine personopplysninger kan
også begrenses av hensyn til beskyttelse av andre personers personvern, forretningshemmeligheter eller
immaterielle rettigheter.


Utlevering av personopplysninger
For å oppbevare og behandle personopplysninger benytter vi tredjeparter. De kan ikke bruke opplysningene til
egne formål og behandler disse utelukkende på våre vegne. I tilfeller hvor det av norsk lovgivning kreves,
utleverer vi opplysninger til offentlige myndigheter, banker og finansielle institusjoner, regnskap og
inkassobyråer. Vi utleverer ikke personopplysninger som navn og e-post til andre formål enn dette, så sant du
ikke har gitt samtykke til det.


Vi bruker databehandlere fra EU eller land som gir opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse.


Informasjon om din bruk av vår nettside, geografisk plassering, hvilke annonser du har mottatt og eventuelt
klikket på, kjønn og aldersegment gis videre til tredjeparter i det omfang disse opplysningene er kjent. Slike
opplysninger brukes for å tilpasse vår markedsføring og kommunikasjon til deg.


Behandling av forespørsler
Vi etterstreber å svare på alle legitime forespørsler innen 30 dager. Av og til kan det ta oss lenger enn en
måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har gjort en rekke forespørsler.


Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til
Datatilsynet. Dersom du har en klage er vi takknemlige dersom du først vil kontakte oss, slik at vi kan prøve å
løse situasjonen for deg.


Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn til.


Dette nettstedet eies av
Bergenhelg.no v/
Radisson Hotels Norway As, Bergen
Dreggsallmenningen 1
5003 Bergen
Org nr 931 531 018
Sist oppdatert:
13. november 2019